Historia

 

 

1984

Två unga tekniker startar Binär Elektronik i Trollhättan. Affärsidén är att utveckla industrielektronik.

 

1985

Det första styrsystemet är klart. Det får beteckningen BiFas10 och första köpare är Saab Scania AB i Trollhättan. Binär har nu 6 anställda.

 

1987

Nästa generation styrsystem döps till BiFas30 och säljs till Volvo Personvagnar i Olofström som första kund.

 

1989

Ett nytt mikrodatorbaserat säkerhetssystem, BiSafe, ser dagens ljus. Binär flyttar in i på Batterivägen.

 

1990

Första leveransen av BiFas34 sker till Volvo Personvagnar i Olofström. Binärs produkter börjar samtidigt säljas till kunder utanför Sverige.

 

1991

Binär förvärvas av Electroswede. Antalet anställda är nu 15.

 

1992

Binärs och Electroswedes verksamheter i Trollhättan fusioneras under företagsnamnet Binär Elektronik. Utvecklingen av BiFas40 startar.

 

1994

Övervakningssystemet BiForce utvecklas. Bland de första kunderna är Miele i Tyskland.

 

Det första BiFas40-systemet installeras hos Volvo Personvagnar i Olofström.

 

Binär koncentrerar verksamheten till utveckling och försäljning av egna styrsystem vilket lägger grunden för fortsatt expansion.

 

1995

Verksamheten för installation av produktionsanläggningar förs över till ett helägt dotterbolag till Electroswede. Binär blir samtidigt ett helägt dotterbolag till Addum Industri AB.

 

1996

Tillsammans med Elektronikpartner AB bildar Binär Elektronik bolaget Vänerlab EMC AB.

 

1997

Den 1 juni börsintroduceras bolaget hos Stockholm Börsinformation (SBI).

 

Antalet anställda är nu uppe i 26 och fastigheten i Trollhättan byggs ut för att rymma ca 40 arbetsplatser.

 

Nu sker de första leveranserna av styrelektronik till maskiner avsedda för livsmedelsindustrin. Under hösten introduceras BiFas UHS, den nya generationens styrsystem.

 

1998

Dotterbolaget BiFas Canada Inc etableras Kanada, samtidigt som ett samarbete inleds med SEW Eurodrive för försäljning på den nordamerikanska marknaden.

 

Under hösten startas regionala försäljningskontor i Sverige.

 

I samarbete med länsarbetsnämnden genomförs en sex-månaders utbildning av nio ingenjörer, varav fyra erhåller anställning på Binär. Antal Binäranställda är nu 38.

 

1999

Binär kvalitetscertifieras enligt ISO9001.

 

Binär förvärvar företagen Sydost-Teknik AB och Automotive Robotic AB.

 

2000

Verksamheten organiserad i tre affärsområden; Elektronik, Systemintegration och Pressautomation. Nyemission genomförs.

 

2001

Firmanamnet Binär Elektronik i Trollhättan AB ändras till Binar AB.

 

Det tyska dotterbolaget Binar GmbH bildas.

 

Binar blir svensk representant för FEV Motorentechnik GmbH, en av världens största leverantörer av testutrustningar för förbränningsmotorer.

 

2002

Pressautomationsverksamheten flyttar från Svängsta till Olofström.

 

Försäljning inleds av OP400, en ny PC-baserad operatörspanel.

 

2003

Binar förvärvar Herwo AB’s produktdel.

 

Binaraktien avnoteras från NGM Equity.

 

2004

Binar förvärvar Standby AB.

 

Binar förvärvar aktiemajoriteten i Kahlman Holding AB.

 

2005

Lansering av en ny produktfamilj LP (Lean Production) som syftar till att stödja effektiv produktion. Först ut är taktsystemet LPS.

 

Binar öppnar kontor i Göteborg.

 

Binar förvärvar delar av Tivox AB:s konkursbo. Förvärvet omfattar i huvudsak Tivox Automation AB samt bolaget Rostfritt & Smide i Tranås AB.

 

2006

Binars affärsområde Pressautomation, lokaliserat i Olofström, fr.o.m. 1 september 2006 bildar eget dotterbolag inom Binarkoncernen med firmanamn Binar Olofström AB.


2007

Binar Elektroniks verksamhet överförs från Binar AB till ett nytt dotterbolag, Binar Elektronik AB.

 

Binar Elektrionik AB i Trollhättan och Binar Olofström AB certifieras enligt ISO 14001.

 

2008

Avatal tecknas med en europeisk biltillverkare gällande leverans av pressautomation till tre stycken presslinjer. Leveransen sker över tre år, 2009, 2010 och 2011.

 

2009

 

Leverans av pressautomation till presslinje 1.

2010

Leverans av pressautomation till presslinje 2.

 

Lansering av styrsystemet BiFas 70, ersättare till BiFas UHS. Systemet är bakåtkompatibelt vilket gör att det kan ersätta BiFas-system från 1994 och framåt.

 

Binar Elektronik AB, Binar Olofström AB och Kahlman Produkter AB samlas liksom moderbolaget, under en ny Binar-logotyp.

 

2011

Leverans av pressautomation till presslinje 3.

 

Avtal tecknas med en svensk underleverantör till fordonsindustrin gällande leverans av pressautomation och styrsystem till en presslinje.

 

 

 
 

Binar | Olofström

© 2021 Binar Olofström AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT