Fältservice

 

Binar Press Automation Division erbjuder dig service under alla faser i ett presslinjeprojekt. I inledningsskedet kan vi bistå med behovsanalys, vi finns tillgängliga på olika sätt under installations-fasen och vi kan även åta oss ansvar för en presslinje under hela dess livstid.

 

 

Teknisk support

Under installationsfasen finns Binars ingenjörer till hands för att lämna teknisk support när det gäller mekanisk utrustning och styrsystemets elektriska delar (positioneringssystem, operatörspaneler, etc). 


Kontakta oss för mer info >>

 

 

Optimal installation

Lång branscherfarenhet borgar för installation på avtalad tid. Våra ingenjörers programmerings-skicklighet och långa erfarenhet av industri-applikationer garanterar optimerade lösningar med högsta möjliga prestanda. 

 

Kontakta oss för mer info >>

 

 

Förebyggande underhåll

Vi utför regelbunden avtalsbaserad service och inspektion av pressmekaniseringsutrustning. Genom sådant förebyggande underhåll hålls anläggningarna i gott skick och risken att råka ut för kostsamma stillestånd minskar. Samtidigt avlastar man de egna underhållsresurserna. 

 

Kontakta oss för mer info >>

 

 

Fältservice

Våra serviceingenjörer står alltid beredda att rycka ut för att söka och åtgärda fel som kan uppstå i er presslinjeutrustning.

 

Kontakta oss för mer info >>


 

 

 
 

Binar | Olofström

© 2021 Binar Olofström AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT