Förbättringar

 

Inom Binar Press Automation återfinns ett antal mycket kompetenta medarbetare med lång och gedigen erfarenhet av pressautomation. 

 

Denna samlade erfarenhet gör att vi kan erbjuda tjänster för att optimera hela pressprocessen, från plåtrulle till färdigpressad detalj. Vår insats ökar anläggningens tillgänglighet och resulterar på så sätt i ökad produktion. 

 

 

Processförbättringar

Genom att analysera och optimera pressprocessen kortar vi cykeltiderna och utnyttjar därmed anläggningen effektivare. Antal tillverkade detaljer ökar, men prestandaökningen sker inte på bekostnad av utrustningens livslängd eftersom vi också optimerar för mjuka rörelser. Detta medför mindre förslitning och minskar därför behovet av mekaniskt underhåll. 

 

• Analys av pressprocessen. 

• Identifiering av problem och möjligheter till förbättring. 

• Programmering och optimering av applikationsprogram och styrparametrar. 

• Rapport över genomförda processförbättringar

 

Kontakta oss för mer info >>

 

 

Systemförbättringar

Vi utför systemförbättringar genom att uppgradera styrsystemets befintliga hård- och mjukvara till senaste version. Sådana uppdateringar innefattar även uppdaterad dokumentation.

 

Kontakta oss för mer info >> 

 

 

 
 

Binar | Olofström

© 2021 Binar Olofström AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT